Εργοθεραπεία

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία είναι η χρήση της σκόπιμης δραστηριότητας σε άτομα που η λειτουργικότητα τους έχει περιορισθεί, είτε από σωματικό τραυματισμό (κινητικές διαταραχές) είτε από ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, αναπτυξιακές ή μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση, την πρόληψη των δυσκολιών και την προαγωγή της υγείας.

Με τι ασχολείται
– Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός: αφορά τους λεπτούς χειρισμούς των δακτύλων-χεριών και τον έλεγχο του καρπού και του βραχίονα. Παραδείγματα
δυσκολεύεται να χειριστεί παιχνίδια που απαιτούν λεπτές κινήσεις όπως η συναρμολόγηση ενός πάζλ ή χρήση ψαλιδιού.
παρουσιάζει κακό γραφικό χαρακτήρα ή δεν πιάνει σωστά το μολύβι
γράφει με υπερβολική πίεση στο χαρτί ή πολύ απαλά,
– Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: αφορά την ικανότητα του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες που ενεργοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες πχ
δυσκολία συντονισμού του χεριού με το μάτι να πετάει και να πιάνει μια μπάλα
δυσκολία διαχωρισμού της έννοιας δεξιά και αριστερά
δυσκολία συντονισμού των δύο πλευρών του σώματος
δυσκολία ισορροπίας π.χ. το παιδί δεν μπορεί να σταθεί στο ένα πόδι ή να παίξει «κουτσό», κ.λπ.
– Γνωστικές δεξιότητες: Οι γνωστικές δεξιότητες αναφέρονται στην «ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων ιδεών, στην αποτελεσματική προσαρμογή στο περιβάλλον, στη μάθηση από την εμπειρία, στην ανάπτυξη διαρόρων μορφών αιτιολόγησης, στην υπερνίκηση εμποδίων με τη βοήθεια της σκέψης».
– Αντίληψη: Αφορά την οργάνωση, μνήμη, συγκέντρωση – προσοχή, μίμηση, εκφραστικές – εκτελεστικές ικανότητες, ανάπτυξη ικανοτήτων – δεξιοτήτων – εννοιών, οπτική – ακουστική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο.
– Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αυτοεξυπηρέτηση και αυτονόμηση του παιδιού στην καθημερινότητα.
- Κοινωνικές δεξιότητες
– Αισθητηριακή ολοκλήρωση (SI): Τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές αισθητηριακής ρύθμισης είναι εκείνα τα παιδιά τα οποία είτε εμφανίζουν μεγάλη ευαισθησία σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, είτε μικρή ευαισθησία ή δεν το επεξεργάζονται καθόλου.
Η εργοθεραπευτική παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά που δείχνουν υπερβολική ευαισθησία στο άγγιγμα, σε ήχους ή και θορύβους, προτιμούν ή αποφεύγουν συστηματικά συγκεκριμένες υφές ή τροφές, αποφεύγουν δραστηριότητες όπως χτένισμα ή βούρτσισμα δοντιών, αποφεύγουν παιχνίδια που απαιτούν έντονη κινητική δραστηριοποίηση, δεν τους αρέσουν ή φοβούνται δραστηριότητες στην παιδική χαρά.

Σε ποιους απευθύνεται η Εργοθεραπεία;
Παιδιά που ανήκουν στις παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες κρίνεται απαραίτητο από τους Αναπτυξιολόγους, Παιδονευρολόγους, και Παιδοψυχιάτρους να παρακολουθούν πρόγραμμα Εργοθεραπείας:
• Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία)
• Αισθητηριακές Διαταραχές (Μειωμένη όραση & Τύφλωση, Βαρηκοΐα & Κώφωση)
• Διάφορα Σύνδρομα (Down, Angelman, Prader-Willi, Rett, κ.α. )
• Δυσλειτουργία στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
• Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
• Συναισθηματικές Διαταραχές (Επιθετική Συμπεριφορά, κ.α.)
• Νοητική Υστέρηση
• Εγκεφαλική Παράλυση & άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις
• Αυτισμός, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές & Σύνδρομο Asperger

Πολλές φορές παρακολουθούν πρόγραμμα Εργοθεραπείας και παιδιά που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω διαγνώσεις, δηλαδή παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ωστόσο εμφανίζουν κάποιες δυσκολίες στους βασικούς άξονες ανάπτυξής τους, με βάση τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους.
  • Ημερομηνία
    2024-06-14 18:03:06